Tok obrade PVC-a

1Originalna potvrda

2Izrada kalupa

3Nijansiranje

4Kompjuterski unos boja

5Toplotno sazrevanje

6Trimming

7Mobilna štampa

8Inspekcija kvaliteta

9Pakovanje