Proces proizvodnje metala

1Originalna potvrda

2Izrada kalupa

3livenje pod pritiskom

4Zavarivanje

5Poliranje

6Umetanje boje

7Prerada epoksidne smole

8Kontrola kvaliteta/montaža

9Pakovanje