Proces litografske štampe

1Originalna potvrda

2Kompjutersko mešanje boja

3Štamparska proizvodnja

4Sušenje u pećnici

5Štancanje

6zavarivanje

7electroplate

8Prerada epoksidne smole

9 Kontrola kvaliteta/pakovanje